Ramon LLull

Ramon Llull (Palma, 1232-1316) va ser l’autor de les primeres novel·les en català i uns dels primers autors medievals que va escriure en vulgar textos de temàtica científica (teologia, medicina, filosofia, lògica, etc.), àmbit, en principi, reservat al llatí. Per tot plegat, Ramon Llull ha estat considerat tradicionalment el pare de la literatura catalana; encara que s’ha de dir que la finalitat principal de la seva obra (que consta de 265 obres escrites, tant en català com en llatí) no va ser pas estrictament literària, sinó la creació d’un sistema filosòfic universal capaç d’explicar i justificar d’una manera racional i objectiva els principis i els misteris de la fe cristiana, que ell mateix va anomenar Art (per Xavier Bonillo Hoyos).