Serveis

Matinera

L'escola ofereix servei de matinera de les 7h a les 9h.


Menjador

Tenim servei de menjador de les 14h o les 16h.

Activitats extraescolars

Activitats organitzades per l'AMIPA i segons la demanda de les famílies.