Funcionam així

MOMENTS A SA TORRE

ENTRADES I SORTIDES RELAXADES

Les entrades relaxades són una ocasió per rebre de manera més personalitzada els infants i les seves famílies. Una ocasió per permetre arribar a l’escola sense presses i donar el temps necessari pel comiat, per viure els primers moments de cada dia amb tranquil·litat.

De la mateixa manera, les sortides relaxades també són un moment per fer un bon comiat. Les famílies tornen a entrar a l’escola per recollir els seus fills i filles. Les mestres poden dir adéu de forma més individualitzada i personal i trobar el moment.

PROCESSOS D’APRENENTATGE

Volem donar resposta a aquells aprenentatges que els alumnes han d'assolir per currículum i que no estam prous segurs que ho puguin fer a través de la lliure circulació en els ambients.

En els processos d'aprenentatge d’EI ens plantejam una sèrie d'objectius i es treballa a partir d'un conte, història, d'una música, material natural... i es fan diferents propostes dins el mateix procés per a què l'alumnat pugui adquirir aquests objectius. Les propostes són multinivell.

En els processos d'aprenentatge d’EP ens plantejam una sèrie d'objectius i es treballa a partir dels interessos de l’alumnat enllaçant els continguts de forma globalitzada. També es fan diferents propostes dins el mateix procés per a què l'alumnat pugui adquirir aquest objectius.

LLIURE CIRCULACIÓ

La lliure circulació s’organitza a través de l’etapa d’educació Infantil i Educació Primària per separat.

En els moments de lliure circulació:

- Els nins aprenen jugant. El joc lliure els aporta totes les vivències i experiències que necessiten: escoltar, observar, ensumar, tocar,experimentar,...

- Es fomenta la seva autonomia, ajudant-los a prendre consciència de l'espai, del temps i de les pròpies capacitats i limitacions.

- Es fomenten els hàbits d’ordre i l’actitud investigadora.

- Es desenvolupa la creativitat i s’afavoreix l’atenció a la diversitat i sobretot el respecte al nivell de maduració de cada infant.

TALLERS

Respectant les diferents etapes evolutives dels infants, arriba un moment en el procés educatiu que la lliure circulació es converteix en una proposta per tallers. Estam parlant del darrer cicle de primària, és a dir, 5è i 6è. 

En els tallers duem a terme diferents propostes relacionades amb una àrea curricular, amb els quals contemplam la part del currículum que abans treballàvem durant els moments de lliure circulació però ara de manera més acotada i concreta.

Els tallers que oferim als nostres infants són: som glosadors, som artists, som enginyers, som periodistes i som músics. 

PROPOSTES ANALÍTIQUES

Són moments durant la jornada en que es treballen més concretament els objectius i continguts relacionats amb la lectoescriptura i el llenguatge matemàtic, fent diferents propostes i que aquestes siguin multinivell.

ESPECIALITATS

Organitzam les especialitats d’anglès, educació física i música sempre respectant la metodologia del centre i els principis, tant psicopedagògics com metodològics, ens els quals ens basam per dur endavant el projecte del centre. Es duran a terme el nombre de sessions seguint les indicacions del Currículum.

Neuroeducación: por otra escuela. 

Els 12 primers minuts del següent vídeo parlen del què intentam fer des del CEIP Sa Torre:

A continuació us deixam dos vídeos que mostren com ho duim a terme:

07. PORTES OBERTES CEIP SA TORRE.mp4
VIDEO PORTES OBERTES 19.mp4