Anglès

L'aprenentatge de les llengües és d'allò més senzill en les edats primerenques, a més, va lligat de molts beneficis. A l’aprendre nous idiomes els infants desenvolupen competències lingüístiques, assimilen amb més facilitat i milloren totes les llengües (inclosa la materna) i també s'apropen a altres cultures i maneres de pensar. Tots aquests fets poden ajudar al seu desenvolupament general i personal. Per tant, resulta cabdal treballar aquesta llengua i sobretot, treballar-la des d'un caire dinàmic i lúdic.