Educació física

L'educació física és la part, matèria o àrea del currículum escolar que utilitza el cos i les seves possibilitats motrius, afectives i socials per el desevolupament, contribuint a l'assoliment d'una educació integral.

A més, té un paper primordial en el desenvolupament de les competències bàsiques centrades en la cura del cos i de la salut, en la millora corporal i la forma física, i en l'ús constructiu del temps lliure mitjançant la pràctica d'activitats esportives.

Carousel imageCarousel image